onFakt.cz
Search
K
Comment on page

Číslování dokumentů

Chcete-li v onFaktu začít určitým pořadovým číslem nabídky nebo faktury, můžete navrhované pořadové číslo jednou ručně změnit během vytváření dokumentu. Poté bude onFakt automaticky pokračovat v číslování od tohoto posledního čísla (117, 118, ...).

Formát číslování na prodejních dokladech

Ve výchozím nastavení onFakt navrhne následující strukturu číslování:
Úpravu číslování lze provést v sekci „Deníky“.
  1. 1.
    Přejděte na svou e-mailovou adresu v pravém horním rohu onFaktu a kliknutím na ni otevřete nabídku.
  2. 2.
    Vyberte „Nastavení společnosti“.
  3. 3.
    Vyberte „Deníky a číslování“.
V závislosti na vašem nastavení těchto deníků zde uvidíte jeden nebo více deníků.
Chcete-li nastavit číslování, existují dvě možnosti:

Vyberte si z rozbalovací nabídky:

Kliknutím do pole číslování se zobrazí rozbalovací nabídka:
Můžete si vybrat jeden z přednastavených formátů číslování.

Vyberte si vlastní číslování:

Pokud kliknete na „Použít vlastní číslování“, vaše číslování se zobrazí jiným způsobem. Pro první typ dokumentu níže byla vybrána možnost „Použít vlastní číslování“:
Tato možnost umožňuje další přizpůsobení číslování na základě kombinace tzv. značek. Dostupné značky najdete nahoře pod tlačítkem „i Značky“, otevře se vám vyskakovací okno:
Dostupné značky vám umožňují vytvořit si vlastní kombinaci číslování. Příklady:
Kombinace značek
Vizuální výsledek
Význam
NAB%Y%m(3)
NAB202203001
Nabídka, fiskální rok ve 4 číslicích, měsíc ve 2 číslicích, pořadové číslo ve 3 číslicích
F%bh(4)
F22-0001
Faktura, nejvyšší fiskální rok ve 2 číslicích, spojovník, pořadové číslo ve 4 číslicích
Chcete-li v onFaktu začít určitým pořadovým číslem nabídky nebo faktury, můžete navrhované pořadové číslo jednou ručně změnit během vytváření dokumentu. Poté bude onFakt automaticky pokračovat v číslování od tohoto posledního čísla (117, 118, ...).
Příklad z okna fakturace, kde se jednou zadá pořadové číslo 116. Při vytváření další faktury už onFakt automaticky vytvoří F230117.