Číslování dokumentů

Chcete-li v onFaktu začít určitým pořadovým číslem nabídky nebo faktury, můžete navrhované pořadové číslo jednou ručně změnit během vytváření dokumentu. Poté bude onFakt automaticky pokračovat v číslování od tohoto posledního čísla (117, 118, ...).

Formát číslování na prodejních dokladech

Ve výchozím nastavení onFakt navrhne následující strukturu číslování:

Úpravu číslování lze provést v sekci „Deníky“.

  1. Přejděte na svou e-mailovou adresu v pravém horním rohu onFaktu a kliknutím na ni otevřete nabídku.

  2. Vyberte „Nastavení společnosti“.

  3. Vyberte „Deníky a číslování“.

V závislosti na vašem nastavení těchto deníků zde uvidíte jeden nebo více deníků.

Chcete-li nastavit číslování, existují dvě možnosti:

Vyberte si z rozbalovací nabídky:

Kliknutím do pole číslování se zobrazí rozbalovací nabídka:

Můžete si vybrat jeden z přednastavených formátů číslování.

Vyberte si vlastní číslování:

Pokud kliknete na „Použít vlastní číslování“, vaše číslování se zobrazí jiným způsobem. Pro první typ dokumentu níže byla vybrána možnost „Použít vlastní číslování“:

Tato možnost umožňuje další přizpůsobení číslování na základě kombinace tzv. značek. Dostupné značky najdete nahoře pod tlačítkem „i Značky“, otevře se vám vyskakovací okno:

Dostupné značky vám umožňují vytvořit si vlastní kombinaci číslování. Příklady:

Chcete-li v onFaktu začít určitým pořadovým číslem nabídky nebo faktury, můžete navrhované pořadové číslo jednou ručně změnit během vytváření dokumentu. Poté bude onFakt automaticky pokračovat v číslování od tohoto posledního čísla (117, 118, ...).

Příklad z okna fakturace, kde se jednou zadá pořadové číslo 116. Při vytváření další faktury už onFakt automaticky vytvoří F230117.

Last updated