Import dat

Do onFaktu je možné nahrát seznamy zákazníků, produktů a dodavatelů. Nahrání dat lze provést pomocí souboru CSV.

Soubor CSV (hodnoty oddělené čárkami) je speciální typ souboru, který můžete vytvořit nebo upravit v tabulkovém procesoru, jako je Excel. Chcete-li jej převést na soubor CSV, můžete dát jednoduše „Uložit jako ... .csv“. Hodnoty v souboru CSV lze oddělit čárkou (,) nebo středníkem (;).

Zákazníci a dodavatelé

Postup pro zákazníky a dodavatele je obdobný. V této části budeme probírat pouze zákazníky, ale stejné kroky se vztahují i na dodavatele.

Fiktivní příklad základního seznamu zákazníků v Excelu:

Pokud váš seznam zákazníků obsahuje sloupce „Příjmení“ a „Jméno“, musíte je před importem do onFaktu sloučit do souboru .csv.

Import dat

Chcete-li svůj soubor CSV nahrát do onFaktu, kliknutím na vaši e-mailovou adresu vpravo nahoře otevřete nabídku.

 1. Vyberte „Nastavení společnosti“.

 2. Přejděte na kartu „Importovat data“.

 3. Klikněte na zelené tlačítko „Importovat data“.

Nyní se dostanete k prvnímu kroku importu.

 1. Nahrajte svůj soubor CSV pomocí tlačítka „Vybrat soubor“.

 2. Uveďte typ dat: zákazníci nebo dodavatelé.

 3. Uveďte oddělovač použitý v souboru CSV. Ve výchozím nastavení se používá středník. Možná jste však použili i čárku, v takovém případě zde musíte zadat znak čárky.

 4. Uveďte, zda první řádek souboru obsahuje nadpisy, nebo ne.

 5. Klikněte na „Další“.

Přiřazení vašich dat k dostupným polím onFaktu

Jakmile bude váš soubor nahrán, budete muset přiřadit sloupce z vašeho souboru k dostupným datovým polím v onFaktu. Přiřazení pole je snadné.

Pokud v onFaktu kliknete na řádek vedle pole „Jméno“, zobrazí se všechna jména ze sloupce z vašeho importovaného souboru. Příklad: Vyberte „Sloupec 0: Jméno“ pro propojení s polem „Jméno“ v onFaktu. Pro pole „PSČ“ vyberte „Sloupec 3: PSČ“ atd., dokud nebudou všechna vaše pole přiřazená.

Kliknutím na „Další“ zahájíte import. Tento proces může trvat několik minut. Po importu uvidíte, kolik zákazníků bylo vytvořeno nebo aktualizováno.

Produkty

Postup při importu produktů je obdobný jako u zákazníků.

Fiktivní příklad základního seznamu produktů v Excelu:

Pokud nenahrajete číslo produktu, onFakt jej automaticky vygeneruje. Pokud chcete použít své vlastní kódy produktů, zahrňte je do importovaného souboru.

Import dat

Chcete-li svůj soubor CSV nahrát do onFaktu, kliknutím na vaši e-mailovou adresu vpravo nahoře otevřete nabídku.

 1. Vyberte „Nastavení společnosti“.

 2. Přejděte na kartu „Importovat data“.

 3. Klikněte na zelené tlačítko „Importovat data“.

Nyní se dostanete k prvnímu kroku importu.

 1. Nahrajte svůj soubor CSV pomocí tlačítka „Vybrat soubor“.

 2. Uveďte typ dat: Produkty.

 3. Uveďte oddělovač použitý v souboru CSV. Ve výchozím nastavení se používá středník. Možná jste však použili i čárku, v takovém případě zde musíte zadat znak čárky.

 4. Pojmenujte svůj import. Ve výchozím nastavení se používá datum aktuálního dne. Můžete také zadat název nové nebo existující skupiny produktů (viz níže).

 5. Uveďte, jaký oddělovač se používá pro desetinná místa (např. kupní cena = 74,50 Kč).

 6. Uveďte, zda první řádek souboru obsahuje nadpisy, nebo ne.

 7. Klikněte na „Další“.

Přiřazení vašich dat k dostupným polím onFaktu

Jakmile bude váš soubor nahrán, budete muset přiřadit sloupce z vašeho souboru k dostupným datovým polím v onFaktu. Přiřazení pole je snadné.

Pokud v onFaktu kliknete na řádek vedle pole „Základní název“, zobrazí se všechny názvy ze sloupce z vašeho importovaného souboru. V tomto příkladu je na vás, abyste vybrali „Sloupec 1: Název“ a přiřadili ho k poli onFaktu „Základní název“. Pro pole „Kupní cena“ vyberte „Sloupec 3: Kupní cena“ atd., dokud nebudou všechna vaše pole přiřazená.

Kliknutím na „Další“ zahájíte import. Tento proces může trvat několik minut. Po importu uvidíte, kolik produktů bylo vytvořeno nebo aktualizováno.

Pokročilé funkce

Jazyk

Pokud používáte rozšíření „Cizojazyční zákazníci“, onFakt vám umožňuje zahrnout překlady polí během importu. Příklady: Popis produktu v ČJ, FJ a AJ, další popis ve FJ a IJ, ... Vícejazyčný jednorázový import vám ušetří spoustu ruční překladatelské práce.

Soubor CSV pak dodáte například s dodatečnými sloupci obsahujícími příslušný překlad:

Skupina produktů

Import produktů automaticky vytvoří novou skupinu produktů obsahující produkty, které jste importovali. Může to vypadat takto:

Název této skupiny produktů můžete změnit:

 • během procesu importu: při dotazu na název importu během prvního kroku importu je standardně uvedeno datum importu. Můžete ho však také změnit na název skupiny produktů, např. „Součástky“.

 • změnou názvu skupiny produktů v okně přehledu vaší skupiny produktů přes „Upravit“.

Pokud chcete importovat produkty, které patří do nových nebo stávajících skupin produktů, měli byste v souboru CSV zadat sloupec obsahující názvy příslušných skupin produktů. Jako hodnoty můžete:

 • použít název již existující skupiny produktů, např. „Zařízení“. OnFakt pak při importu přidá tyto konkrétní produkty do existující skupiny produktů „Zařízení“.

 • zadat nový název skupiny produktů, např. „Součástky“. OnFakt pak při importu vytvoří produkty patřící do této skupiny produktů ve vašem souboru CSV a přiřadí je k nově vytvořené skupině produktů „Součástky“.

Last updated