Texty ve spodní části

Text ve spodní části nebo titulek je důležitou součástí některých dokumentů v onFaktu. Text ve spodní části je textové pole ve spodní části těchto dokumentů, např. text obsahující žádost o platbu na faktuře nebo informace o datu platnosti cenové nabídky.

Ve výchozím nastavení systém navrhuje přednastavený text ve spodní části. Tyto texty můžete upravit nebo přidat nové.

  • Přejděte na svou e-mailovou adresu v pravém horním rohu onFaktu a kliknutím na ni otevřete nabídku.

  • Vyberte „Nastavení společnosti“.

  • Přejděte na kartu „Výchozí hodnoty“.

  • Srolujte níže na část „Výchozí text ve spodní části dokumentů“ (viz obrázek níže).

Pomocí žlutého tlačítka „Upravit“ můžete změnit/nastavit text ve spodní části pro každý z těchto typů dokumentů. Postup je stejný pro každý typ dokumentu, liší se pouze obsah textu. Množství typů dokumentů, které se zde zobrazují, závisí na tom, které moduly dokumentů jste aktivovali prostřednictvím sekce „Aplikace a integrace“.

Aktivovali jste si aplikaci „Cizojazyční zákazníci“? Pak budete mít možnost upravit texty ve spodní části podle jazyka.

Úprava existujícího textu

Chcete-li upravit stávající text ve spodní části, klikněte na žluté tlačítko „Upravit“ vedle textu.

Text ve spodní části můžete přejmenovat nebo upravit. V textu můžete použít značky: text mezi „% ...%“ bude automaticky nahrazen správnou hodnotou v každém dokumentu.

Přečtěte si více o tom, jak tyto značky používat a které jsou dostupné v onFaktu.

Přidání nového textu ve spodní části

V okně úprav je již vytvořen jeden titulek s názvem „Výchozí“. Další titulky můžete přidat pomocí zeleného tlačítka „Vytvořit výchozí text ve spodní části“. Při vytváření dokumentu si tak můžete vybrat mezi dvěma (nebo více) texty. Opět můžete titulek přejmenovat nebo upravit text. Pro tělo textu jsou k dispozici také značky.

Přidání všeobecných obchodních podmínek jako textu ve spodní části

Je také možné přidat všeobecné obchodní podmínky do dolní části dokumentu. Můžete na to použít pole pro text ve spodní části. To je však vhodné pouze pro krátká prohlášení, protože jinak by vaše podmínky byly vždy rozděleny na více stránek.

Každý text ve spodní části lze ještě ručně upravit během vytváření dokumentu.

Last updated