Jak mohu změnit svou e-mailovou adresu pro přihlašování?

Z bezpečnostních důvodů není možné změnit e-mailovou adresu, kterou používáte k přihlášení. Můžete však vytvořit nového uživatele s novou e-mailovou adresou a pomocí těchto nových přihlašovacích údajů se přihlásit.

  • V pravém horním rohu onFaktu najdete svoji e-mailovou adresu.

  • Kliknutím na ni otevřete nabídku.

  • Vyberte „Nastavení společnosti.

  • Přejděte na kartu „Uživatelé“.

Klikněte na zelené tlačítko „Vytvořit uživatele“ v pravém horním rohu stránky s přehledem uživatelů. Můžete vyplnit čtyři pole:

  • E-mail

  • Křestní jméno

  • Příjmení

  • Přístupová role

Přístupová role je rozdělena na „Majitele“ a „Zaměstnance“. Jakožto „Majitel“ máte ve výchozím nastavení přístup ke všem aplikacím v onFaktu. „Zaměstnanci“ mohou být udělena jiná (omezená) přístupová práva.

Ve výše uvedeném příkladu zelené posuvníky označují aplikace a moduly onFaktu, ke kterým má zaměstnanec přístup. Ty se šedými posuvníky nejsou zaměstnanci přístupné ani viditelné v prostředí onFaktu. Každý posuvník lze nastavit na přístup nebo bez přístupu. Sekce „Zákazníci“ a „Produkty“ jsou ve výchozím nastavení přístupné každému uživateli a nelze je vypnout.

Last updated