Informace o společnosti

V této části můžete upravit informace týkající se vaší společnosti. Uveďte své IČO a DIČ, číslo bankovního účtu, které se zobrazí na faktuře, atd.

Změna informací o společnosti

  • Kliknutím na vaši e-mailovou adresu v pravém horním rohu onFaktu otevřete nabídku.

  • Vyberte „Nastavení společnosti“.

  • Ve výchozím nastavení se zobrazí karta „Informace o společnosti“.

  • Kliknutím na žluté tlačítko „Upravit“ (v pravém horním rohu) upravíte nebo doplníte své firemní údaje.

Informace, které zde vyplníte, se budou zobrazovat na vámi vytvořených dokumentech (nabídky, faktury, potvrzení objednávky atd.). Pokud jste dané pole nevyplnili, zobrazí se zpráva „(Nezobrazuje se na dokumentech)“, která značí, že je toto pole prázdné, a proto se na dokumentech neobjeví žádná hodnota.

Hodnoty, které zde zadáte, používá onFakt také jako hodnoty pro značky (např. číslo vašeho bankovního účtu).

Změna firemní e-mailové adresy

E-mailovou adresu zadanou v informacích o společnosti můžete měnit tak často, jak chcete. Chcete-li změnit e-mailovou adresu, kterou používáte k přihlášení do prostředí onFaktu, přečtěte si náš článek Jak mohu změnit svou e-mailovou adresu pro přihlašování?.

Last updated