Přidejte všeobecné obchodní podmínky

OnFakt nabízí tři způsoby, jak přidat všeobecné obchodní podmínky:

 • Jako první nebo poslední stránku PDF dokumentu (např. faktury)

 • Jako samostatnou přílohu k e-mailu při odesílání dokumentu (např. nabídky)

 • Jako další text ve spodní části dokumentu (např. v zápatí) – platí pouze pro velmi krátké podmínky

Všeobecné obchodní podmínky jako první nebo poslední stránka PDF dokumentu

Chcete-li přidat všeobecné obchodní podmínky jako první nebo poslední stránku v určitém dokumentu (např. jako poslední stránku faktury), postupujte následovně:

 • Z nabídky vpravo nahoře (e-mailová adresa) přejděte na „Nastavení společnosti“.

 • Vyberte kartu „Přílohy“.

 • Klikněte na zelené tlačítko „Nahrát přílohu“ vedle „Všeobecné obchodní podmínky“.

 • Vyberte soubor, který chcete nahrát.

Pokud vyberete soubor PDF, lze jej sloučit s dokumentem k odeslání (např. faktura nebo nabídka). Stránky v PDF se vloží na začátek nebo na konec a vytvoří jeden dokument s fakturou nebo cenovou nabídkou. Pokud vyberete soubor aplikace Word, sloučení nebude možné a příloha bude odeslána jako samostatný soubor.

Po nahrání přílohy můžete v přehledu pomocí žlutého tlačítka „Nastavení“ určit, zda má být soubor sloučen s jiným dokumentem, a pokud ano, jakým způsobem (např. na konci faktury, jako první strana nabídky apod.).

Všeobecné obchodní podmínky budou nyní vloženy před nebo za každý dokument, jak je uvedeno výše.

Všeobecné obchodní podmínky jako samostatná příloha k e-mailu při odesílání dokumentu

Chcete-li přidat všeobecné obchodní podmínky jako samostatnou přílohu k e-mailu, postupujte následovně:

 • Z nabídky vpravo nahoře (e-mailová adresa) přejděte na „Nastavení společnosti“.

 • Vyberte kartu „Přílohy“.

 • Klikněte na zelené tlačítko „Nahrát přílohu“ vedle „Všeobecné obchodní podmínky“.

 • Vyberte soubor, který chcete nahrát.

Po nahrání přílohy můžete v přehledu pomocí žlutého tlačítka „Nastavení“ například určit, zda chcete dokument odesílat jako výchozí přílohu e-mailu.

Všeobecné obchodní podmínky budou připojeny ke každému e-mailu jako samostatná příloha.

Všeobecné obchodní podmínky jako doplňující text ve spodní části dokumentu

Všeobecné obchodní podmínky je také možné přidat do spodní části dokumentu. To je však vhodné pouze pro krátké podmínky, protože jinak by byly podmínky vždy rozděleny na více stránek. Tyto podmínky můžete přidat do textu ve spodní části. Přečtěte si zde, jak změnit výchozí text ve spodní části vašich dokumentů.

Last updated