Odesílejte dokumenty e-mailem

Většinu typů dokumentů v onFaktu lze odeslat e-mailem. Přenos e-mailem můžete využít k odeslání dokumentů:

  • svým zákazníkům (např. cenová nabídka nebo faktura)

  • svým dodavatelům (např. nákupní objednávka nových produktů)

Odesílání dokumentů e-mailem z onFaktu

Chcete-li odeslat dokument z onFaktu, přejděte na shrnutí dokumentu. V horní části uvidíte žluté tlačítko „Zaslat e-mailem“.

Když na něj kliknete, otevře se nové okno, ve kterém bude připravený e-mail:

Zde ještě můžete změnit e-mailovou adresu zákazníka, text atp.

Více informací o těchto nastaveních naleznete v kapitole „Nastavení e-mailu“.

Vpravo se zobrazí několik příloh: verze faktury v PDF a v XML. V případě, že je vaším zákazníkem jiný podnikatel, který také pracuje s fakturačním programem, může si rovnou přečíst XML verzi faktury a zpracovat ji ve svém programu. Jedná se o doplňkovou službu pro vaše B2B zákazníky.

Pokud po odeslání znovu vstoupíte do okna shrnutí, uvidíte, že stav dokumentu se změnil na „Zasláno e-mailem“.

Stav zprávy

Ve výše uvedeném příkladu vidíte stav zprávy spolu se zeleným zaškrtnutím – „Doručeno“. Možné stavy jsou „Doručeno“, „Přečteno“ nebo „Nezdařilo se“. Upozorňujeme, že příjemce může zablokovat stav „Přečteno“ ve svém nastavení ochrany osobních údajů. To, že e-mail není označen stavem „Přečteno“, tedy nutně neznamená, že nebyl přečten.

Ikona obálky

Pokud kliknete na ikonu obálky, můžete si znovu zobrazit e-mailovou zprávu tak, jak jste ji odeslali. Viz příklad níže:

Přehled odeslaných e-mailů

Zobrazit si všechny odeslané e-maily můžete i přímo z hlavní lišty onFaktu. Dostanete se k nim pomocí ikony obálky v pravé horní části stránky (vedle vaší e-mailové adresy). Získáte tak přehled o všech e-mailech, které jste odeslali z onFaktu, i jejich stavu.

Last updated